Безжични мрежи и системи     
 Пренос на данни и интернет     
 On-line телевизия и радио     
 Изграждане на оптични мрежи     
 
ПРОВЕРЕТЕ ВАШАТА ПОЩА
 
e-mail адрес:
 
парола:

ВЛЕЗ
 
 Запомни ме на този компютър
   Забравена парола?
 
   
 

      история
      общи условия
      лицензи
      строителство
      отчет за качество
      политика за поверителност и защита на личните данни (GDPR)


история  ▫  за фирмата    
 

Професионализъм и коректност...


“Уникс” ЕООД е българска фирма със седалище и управление в град Габрово.


Създадена през 1991 година като ЕТ “Уникс”, фирмата започва да развива своята дейност в областта на телекомуникациите, по специално – сателитна телевизия.


От 1993 година фирмата насочва своите усилия към високочестотния пренос на данни и започва изграждане на кабелна телевизия изцяло със собствено оборудване.


След 1997 година поради това, че се обединиха отделните кабелни оператори, “Уникс” ЕООД насочи усилията си към проектиране и изработка на високочестотни съоръжения, по точно конвертори и сателитни модули.


През 2000 година фирмата започна разработка на устройства за безжичен пренос на данни и Интернет, като включи в дейността си и доставка на Интернет.


2001 година - Изградено е трасето град Габрово – град Трявна с максимален капацитет 10 Mbt за доставка на Интернет.


2003 година - Изграждане на първото оптично трасе с капацитет 100 Mbt. На тогавашния етап безжичните технологии не позволяваха развиване на по големи скорости от 10 Mbt и бе изградена допълнителна опорна свързаност по оптичен кабел.


2004 година - Пуснато е първото безжично трасе с капацитет 48 Mbt на разстояние 35 км. Използвани са съвременни технологии за пренос на данни и доставка на Интернет към клиентите.


2005 година - Проектиране и пускане в експлатация на трасе с капацитет 50 Mbt full duplex, с което се изравняваме по параметри със стандартния оптичен кабел 100 Mbt.


В момента доставяме Интернет и сме изградили опорна свързаност между гр. Габрово, гр. Трявна и гр. Плачковци като връзката към нашите основни сървъри от там е 48 Mbt и не по малка от 10 MBt. Предоставяме игрови и файлови сървъри с поделен достъп. Работим по проекти за изграждане на подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на територията на град Габрово и град Трявна, както и проекти за изграждане на подземна тръбна мрежа с оптичен кабел между градовете: Габрово – Трявна и Севлиево – Габрово.


За нас интересът на клиентите винаги е бил от първостепенно значение. Стремежът ни е да сме на нивото на първите в развитието на информационните технологии в България. Работата ни и удовлетворението на нашите клиенти го доказват.


Мисия

Нашата цел е пределно проста – да станем едни от водещите доставчици на телекомуникационни услуги.

Златните правила на «Уникс»

Ние се стараем да създадем и да поддържаме такава култура на работата, която да обобщава ценностите на нашите клиенти и сътрудници. Приведените по долу «Златни правила» се явяват изражение на тези ценности, които са водещи в нашата всекидневна работа в рамките на цялата фирма:

 

  • Ние водим нашия бизнес честно и професионално.
  • Ние поощряваме открития диалог с нашите клиенти и партньори на основата на взаимното доверие и уважение. Ние сме уверени в това, че пресметнатите инвестиции и развитието на дългосрочни взаимоизгодни връзки с нашите клиенти и нашите партньори се явява ключовия фактор за обеспечаване успеха на нашата фирма.
  • Нашата неизменна цел се състои в установяване и поддържане на стабилна и динамична бизнес среда като основа на дългосрочното развитие и ръст. За достигане на тези цели ние съсредоточаваме своите усилия към удоволетворяване на текущите и бъдещи потребности на нашите клиенти, а така също отделяме особенно внимание за повишаване професионалното ниво на нашите работници.
  • Ние обезспечаваме такава работна обстановка, която максимално да способства за развитието в духа на предприемачество и творчество, колективната работа и стремеж към усъвършенстване.
  • Ние с голямо уважение се отнасяме към местното население и обкръжаващата среда в тези райони, където работим.
  • Ние добре разбираме, че нашия днешен и бъдещ успех зависят от успешното икономическо развитие в районите, където осъществяваме своята дейност.
  • Ние сме страстно преданни на интерсите на нашите клиенти, сътрудници и партньори.

 

 

 
Слушайте on-line радио с нас!
 
Гледайте on-line телевизия с нас!